Badania psychologiczne

Pracownia Psychologii  oferuje badania:

– wstępne i okresowe kierowców (wszystkie kategorie)
– kierowców pojazdów uprzywilejowanych
– kierowców przewożących wartości pieniężne
– kierowców taksówek
– przedstawicieli handlowych i kierujących pojazdami służbowymi
– kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów
– instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
– osób, które przekroczyły limit 24 pkt karnych
– osób, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu
– osób po wypadku drogowym
– operatorów sprzętu budowlanego
– operatorów wózków widłowych, suwnic
– osób wykonujących pracę na wysokości
– osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
– osób skierowanych przez lekarza, policję, Starostę