Coraz mniej nietrzeźwych kierowców na polskich drogach

Dane Komendy Głównej Policji wskazują na postępujący spadek liczby nietrzeźwych kierowców oraz wypadków przez nich spowodowanych. Przyczyn tego pozytywnego trendu należy szukać w podjętych na przestrzeni ostatnich lat działaniach prewencyjnych, których oceny podjęli się eksperci Instytutu Transportu Samochodowego.

Wynikiem ich pracy jest opublikowany właśnie raport „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006-2013”. Nagłośnienie wniosków ujętych w raporcie wspiera szeroka koalicja firm i instytucji zaangażowanych w walkę z problemem nietrzeźwych kierowców.

10974681_773403972748519_122709002286070483_o

Autorzy raportu, będący ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego do walki z nietrzeźwością za kierownicą, podeszli do zagadnienia w sposób kompleksowy. Opublikowane przez ITS opracowanie dostarcza przekrojowej informacji na temat prewencji, na którą składa się legislacja, nadzór nad przestrzeganiem prawa, edukacja przyszłych kierowców, a także realizowane od wielu lat kampanie społeczne. Analiza wszystkich obszarów decydujących o bezpieczeństwie drogowym daje pełne spojrzenie na krajową politykę prewencyjną oraz jej mocne i słabe strony.

W ocenie autorów wnioski płynące z raportu powinny stanowić punkt wyjścia w opracowywaniu rekomendacji dla dalszej polityki prewencyjnej wobec nietrzeźwych kierowców. Wobec tego, koalicja firm i instytucji, od ponad roku prowadząca działania wymierzone na ograniczenie problemu nietrzeźwych kierowców, za cel obrała nagłośnienie raportu i zapoznanie z nim zarówno środowiska rządowego jak i opinii publicznej.

Swojego poparcia dla idei jak najszerszej promocji raportu wyraziły podmioty takie jak: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Stowarzyszenie Polska Wódka, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Raport przedstawiono na spotkaniu w Centrum Prasowym PAP w dniu 4 lutego 2015 r. Spotkanie poprowadziła Justyna Golonko, dziennikarka redakcji ekonomicznej Polskiego Radia, a udział w dyskusji na temat wniosów płynących z raportu wzięli:

Marcin Ślęzak – dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,
Ilona Buttler – Instytut Transportu Samochodowego,
Podinsp. Artur Zawadzki – Naczelnik w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
Mariusz Wasiak – Główny specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
Andrzej Markowki – psycholog ruchu drogowego,
Andrzej Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

żródło: ITD